Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у одељењу за имовински-правне и стамбене послове/ГО ЗЕМУН
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Земун
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција : Практикант у одељењу за имовинско-правне и стамбене послове Управе ГО Земун

 

Опис посла:

Праћење тока управног поступка из надлежности Одељења:  као што су поступци везани за  изузимање земљишта, експропријације и адм.пренос ради привођења намени,  праћење прописа из наведених области , учествовање на расправама и др.

  

 

Услови:
Правни  факултет, неопходно  познавање рада на рачунару,  Пријава >>