Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на управно- правним пословима из грађ.области/ГО ЗВЕЗДАРА
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Звездара
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција :

Управно-правни послови из грађевинске области 

 Опис посла:

Учествује у спровођењу поступка обједињене процедуре за поступање по захтеву за издавање решења грађевинске дозволе; учествује у прибављању Листа непокретности и копије Плана од стране надлежних органа; учествује у управном поступку за издавање решења за постављење и коришћење балон хале; учествује у спровођењу поступка за издавање аката да је објекат зидан у време кад за изградњу објекта није била потребна грађевинска дозвола, а све уз надзор и упутства ментора.

  

Услови:

Правни факултет

Знање рада на рачунару.

 

 

 Пријава >>