Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на пословима буџетског рачуноводства и ликвидатуре/ГО ЗВЕЗДАРА
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Звездара
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: 

Практикант на пословима буџетског рачуноводства и ликвидатуре 

Опис посла:
Учествује у спровођењу контроле законске и рачунске исправности докумената, врши ликвидатуру рачуна, припрема налоге за исплату, уплату и трансфер средстава, води евиденцију о извршеним уплатама и исплатама, учествује у књижењу аналитике помоћне књиге директних корисника; учествује у припреми података за обрачун плата, додатака и накнада и води евиденцију о истим, а све под надзором и контролом ментора.

  

Услови:  

Економски факултет

знање рада на рачунару.

 

 

 Пријава >>