Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант у одељењу за имовинско-правне и стамбене послове/ГО ВРАЧАР
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Врачар
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција :
Практиакнт у одељењу за имовинско-правне и стамбене послове Управе ГО Врачар, управно-правни послови

Опис посла:

Састављање дописа, анекса уговора о откупу станова, израда потврда из надлежности ГО Врачар, писмена комуникација са другим органима управе и трећим лицима, примена прописа о експропријацији и  управног поступка у пракси; учење о функционисању органа управе, упознавање са збиркама исправа и национализације, као и канцеларијског пословања.

 

Услови:
Правнои факултет, познавање рада на рачунару (office, word) спремност за учење и рад.Пријава >>