Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на пословима евидентирања имовине ГО Младеновац / ГО МЛАДЕНОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Младеновац
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Практикант на пословима евидентирања имовине ГО Младеновац 

Опис посла:

Формира документацију о имовини ГО; води евиденцију о непокретности ГО; сарађује са другим органима ради ажурирања стања непокретности; врши процену стања имовине општине;  припрема анализе, информације, извештаје и друге стручне и аналитичке материјале  из делокруга. Обавља и друге стручне послове по налогу претпостављеног руководиоца и доставља извештаје о свом раду.

 

Услови:  

Правни факултет, неопходно  знање рада на рачунару, поседовање високе мотивације и спремности за учење кроз рад. Програм праксе обухвата комбновани рад натерену и у канцеларији у трајању од 3 месеца, уз менторску подршку.Пријава >>