Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Пр.на посл.припреме и контоле техн.док.за програме инвестиција за објекте јавне намене/ГО МЛАДЕНОВАЦ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГО Младеновац
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Практикант на пословима припреме и контроле техничке документације за програме инвестиција за објекте јавне намене 

 

Опис посла:

Учествује у области грађевинских радова на изради програма јавних инвестиција и других програма из делокруга рада Одсека; стара се о изради техничке документације за реализацију програма текућег и инвестиционог одржавања дечијих вртића и основних школа (осим капиталног), као и за одржавање објеката јавних предузећа и установа чији је оснивач ГО; учествује у поступку надзора над појединим фазама изградње објеката, односно реализације програма уређења; учествује у свим радовима када је у питању припремма елемената за тендерску документацију; врши контролу количине изведених радова и то радом на терену или коришћењем пројектне документације; врши претходну контролу и проверу рачуна и ситуација за извршене радове; учествује у свим пословима помоћи комисији за технички пријем у поступку прибављања употребне дозволе; врши праћење техничког стања и евентуалних негативних појава на извршеним радовима и по налогу шефа Одсека предузима мере на санацији недостатака.

 

Услови:

 

Грађевински факултет, неопходно  знање рада на рачунару, поседовање високе мотивације и спремности за учење кроз рад. Програм праксе обухвата комбновани рад натерену и у канцеларији у трајању од 3 месеца, уз менторску подршку.Пријава >>