Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Библиотекар / БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: УК Библиотека града Београда
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Библиотекар

 Опис посла:

Информише кориснике у вези са услугама и фондовима, упућује кориснике на каталошке и друге информације, могућности и начине претраживања база података о фондовима. Прати, предлаже и уводи иновације у циљу побољшања набавке библиотечке грађе, врсте и квалитета услуга, задужује и раздужује корисника, води евиденцију о издатим и враћеним јединицама библиотечке грађе. Организује, ажурира и прати послове резервација наслова. Врши ретроспективни унос фонда. Организује и реализује културно-образовне програме; истражује потребе и навике корисника и примењује ове резултате; анимира потенцијалне кориснике; сарађује са образовним установама, издавачима, културним установама и другим организацијама; ради на популарисању књиге и читања; учествује у праћењу и изради статистичких и других извештаја у вези са радом Библиотеке.

 

Услови: Филолошки факултет или други факултет друштвених наука

Напомена: Правилником о организацији и систематизацији послова у БГБ предвиђен је VII степен стручне спреме. Законом о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС бр. 52/11) послове дипломираног библиотекара (високо образовање) могу да обављају лица са стеченим високим образовањем у области библиотекарства и информатике као и лица са стеченим високим образовањем у другим областима.

Неопходно основно знање рада на рачунару (МS Office)

Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад.

Пожељно знање енглеског језика.

Програм праксе обухвата рад у библиотеци у трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>