Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Архитекта / ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: УК Завод за заштиту споменика културе града Београда
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција и број места: Архитекта 

 

Опис посла:
Опште: Упознавање са организационом структуром, надлежностима и делатношћу Завода за заштиту споменика културе града Београда; послови на истраживању, документовању, дигитализацији, техничкој и правној заштити,  чувању и коришћењу непокретних културних добара; израда пројеката конзервације, рестаурације, реконструкције, санације, презентације непокретних културних добара. Програм обухвата рад на терену и у канцеларији у трајању од три месеца уз менторску подршку.

Кандидат ће бити ангажован на изради дела техничке документације, снимање на терену, обради података, изради графичких прилога, учешће у уносу података у ГИС апликацију и друге базе података. Учествоваће у изради конзерваторске документације у оквиру актуелних пројеката Завода за заштиту споменика културе града Београда.

 

Услови:
1.  Архитектонски факултет Универзитета у Београду

2. оперативни ниво рада у AutoCad-u, Photoshop-u и неком од програма за 3Д визуелизацију

3.  заинтересованост за област заштите културног наслеђа

4. предност ће имати кандидати који поседују посвећеност, одговорност и високу мотивацију Пријава >>