Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Сарадник на посл.прикупљања, обраде, дигитализације и презент.уметничке и библиот.грађе/БИТЕФ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: УК - Битеф театар
Истиче: 14.05.2019
 


Позиција: Сарадник на пословима, прикупљања, обраде, вођења, дигитализације и презентације уметничке и библиотечке грађе 

Опис посла:

У сарадњи са ментором:

-           Прикупљање, сређивање, обрада, дигитализација, презентација и чување грађе везане за уметнички архив БИТЕФ театра и БИТЕФ фестивала;  припремање архивске грађе за јавне презентације, веб сајт и публикација БИТЕФ театра; истраживање и предлагање унапређења у старању о уметничкој архивској грађи;

-           Прикупљање, сређивање, обрада, дигитализација, презентација и чување грађе везане за библиотеку Битеф театра и БИТЕФА, праћење новости у издаваштву;  сарадња са издавачима и предлагање пројеката сарадње и унапређења библиотеке театра, други послови по налогу ментора везано за библиотеку БИТЕФ театра.

 

Услови:

- Филозофски факултет,  Филолошки факултет, Учитељски факултет, студијски програм из области, архивирања, дигитализације,  савременог менаџмента информација и сл.
- Знање рада на рачунару (Microsoft Office /Word, Excel, Power Point/, Adobe Photoshop i Adobe Ilustrator – пожељно)
- Знање енглеског језика 

Програм праксе обухвата комбиновани рад у канцеларији и на терену

Предност ће имати кандидати који поседују комуникативност, високу мотивацију и спремност на учење кроз рад. Пријава >>