Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на правним посл.спровођења поступака ј.набавки и општих послова/С.ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за јавни превоз
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција : Правни послови спровођења поступака јавних набавки и општи послови 

 

Опис посла:

Учествује у поступку спровођења јавних набавки; учествује у избору критеријума за избор најповољније понуде; припрема јавни позив за прикупљање понуда; даје обавештења понуђачима о поступку јавне набавке обавља послове на изради делова модела и нацрта уговора, стара се о поштовању података о личности; учествује у поступку по захтевима за информације од јавног значаја и Повереника за информације од јавног значаја; учествује у поступку по захтевима Заштитника грађана; израђује решења за годишње одморе, плаћена одсуства и акте за прековремени рад

 

Услови:

- Правни факултет

Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад.

Програм праксе обухвата рад у трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>