Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Пра.на норм.-пра.пословима на припреми материјала за израду прописа/С.ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за јавни превоз
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција и број места:

Нормативно-правни послови на припреми материјала за израду прописа и других аката 

 

Опис посла:

Учествује у изради прописа и аката у Секретаријату, као и других сложених аналитичих материјала од значаја за рад Скупштине, Градоначелника и других органа Града; Учествује у изради измена и допуна нацрта оснивачих аката ЈКП; Учествује у изради делова првостепених управна аката, води рачуна о законитости и правилности управих аката; учествује у поступку по ванредним правним средствима

 

Услови:

- Правни факултет

Предност ће имати кандидати који поседују високу мотивацију и спремност за учење кроз рад.

Програм праксе обухвата рад у трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>