Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Статистичар аналитичар на пословима статистике промета и цена/С.ЗА УПРАВУ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за управу
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: СТАТИСТИЧАР АНАЛИТИЧАР НА ПОСЛОВИМА СТАТИСТИКЕ ПРОМЕТА И ЦЕНА 

 

Опис посла:
Упознавање са методологијом истраживања из статистике туризма и цена; рад на спровођењу статистичких истраживања – дистрибуција материјала извештајним јединицама, прикупљање извештаја, рачунска и логичка контрола, унос података у статистичке базе, учешће у обради података, израда табеларних приказа резултата истраживања, анализа добијених резултата, комуникација са даваоцима и корисницима података, снимање цена на терену, израда инфо графике

 

Услови:
Економски факултет – смер за статистику, туризам или смер трговине

Знање рада на рачунару (MS Officе)

Познавање енглеског језика

Предност ће имати кандидати који поседују спремност за учење кроз рад

Програм праксе обухвата комбиновани рад у канцеларији и на терену.

 Пријава >>