Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Правник/С.ЗА УПРАВУ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за управу
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Правник

Опис посла:

Учествовање у изради првостепених решења из области личних стања грађана и вођења матичних књига, обављање других радњи у току вођења управног и вануправног поступка, експедиција и класификовање поште, улагање списа  предмета, статистичка обрада предмета за потребе вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих.

 

Услови:

-Правни факултет

-Знање енглеског језика-средњи ниво

-Знање рада на рачунару (МS OFFICE)
 

Програм праксе обухвата рад у канцеларији, у просторијама:

-Одељења за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права-Савски венац,

- Одељења за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права-Вождовац

Одељења за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права-Звездара

 

- Одељења за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права-Палилула

- Одељења за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права-Земун

 

који се налазе у седишту ових Градских општина, у трајању од 3 месеца.

 Пријава >>