Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на посл.обраде прекршајног налога/С.ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ- Секретаријат за послове комуналне полиције
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Практикант на пословима обраде прекршајног налога 

 

Опис посла:

Прикупља податке за израду предлога и нацрта решења, израђује нацрте аката за покретање прекршајног посртупка, одговоре Прекршајном суду по  наредбама или обавештењима суда по издатом прекршајном налогу 

 

Услови:

Правни факултет /научно поље друштвено-хуманистичких наука

Познавање основног рада на рачунару Пријава >>