Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на оперативно-стручним пословима/С.ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ- Секретаријат за послове комуналне полиције
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција :
Практикант на оперативно-стручним пословима 

 

Опис посла:

Прикупља и обрађује податке за учествовање у сачињавању извештаја о стању послова евиденција, води евиденције и сачињава извештаје о броју активних предмета, као и евиденције о поднетим пријавама за учињено кривично дело, усаглашава евиденцију предмета Секретаријата са евиденцијом Писарнице, води евиденције о издатим прекршајним налозима, о урученим и неурученим прекршајним налозима, о стању премета са заштитним мерама и друге евиденције

 

Услови:

Факултета безбедности/научно поље друштвено-хуманистичких наука 

Познавање основног рада на рачунару 

 



Пријава >>