Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на Статистичко-евиденционим пословима / СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ- Секретаријат за послове комуналне полиције
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција : Статистичко-евиденциони послови

 

Опис посла:

Прикупља податке у циљу праћења стања у релевантној области, као и статистичке податаке потребне за израду извештаја о резултатима рада комуналних полицајаца у различитим временским интервалима, обједињује и прикупља податке резултата рада са терена из извештаја патрола КП, врши послове ажурирања података за потребе припреме анализа и извештаја, систематизује прикупљене податке

Услови:

Факултет организационих наука/Факултет безбедности 

Неопходно знање рада на рачунару Пријава >>