Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Референт у сектору за развој привреде/СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за привреду
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција: Референт у Сектору за развој привреде

 

Опис посла:

- Спровођење програма мера за подстицање запошљавања и самозапошљавања лица са територије града Београда, у циљу смањења незапослености

- Вршење стручних и административних послова за потребе Савета за запошљавање града Београда

- Реализација програма и мера Акционог плана за запошљавање града Београда кроз планиране пројекте

- Спровођење програма мера за подстицање развоја привредних субјеката ради стварања повољног привредног амбијента и унапређење општег оквира за привређивање (унапређење производње, проширење капацитета,промоција предузетништва, ново запошљавање...)

- Надзор над радом правних лица основаних у области привреде над којима Град има директну или индиректну контролу капитала

- Организовање манифестације из области привреде

- Израда докумената и обављање административно техничких послова за рад Комисијa за доделу награде града Београда у области науке и проналазаштва (друштвених и хуманистичких наука, природне и техничке науке и проналазаштво);

- Обављање административно техничких послова за потребе радних група и комисија

- Поступање по предстaвкама физичких и правних лица Републике Србије

 

Услови:


Економски факултет

Неопходно знање енглеског језика - средњи  ниво

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office)

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију и спремност за учење кроз рад
Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларији у трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>