Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Млађи саветник за мање сложене посл. унапређења бициклистичког саобраћ./С.ЗА САОБРАЋАЈ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за саобраћај
Истиче: 14.05.2019
 

 Позиција: Млађи саветник за мање сложене послове унапређења бициклистичког саобраћаја

Опис посла:

Обавља сложене послове на изради аналитичких материјала;

Обавља мање сложене послове планирања бициклистичке и пешачке инфраструктуре.

Утврђује стање путне ифраструктуре са становишта прилагођености захтева бициклистичког саобраћаја и предлаже техничко-режимске мере унапређења.

Праћење израде Плана одрживе урбане мобилности (SUMP).

Праћење поступка увођења система јавних бицикала на територији града Београда.

Обавља сложене послове на изради и ажурирању база података из домена урбане мобилности.

Води евиденције о актима које издаје

Контактира са ЈКП Београд пут.

 

Услови:

Саобраћајни факултет / Географски факултет (смер: просторно планирање)/ Архитектноски факултет / Грађевински факултет

Неопходно знање енглеског језика - средњи  ниво

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office, AutoCAD)

 

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију, самоиницијативу и спремност за учење кроз рад


Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларијиу трајању од три месеца уз менторску подршку.

 

Пожељно познавање вожње бициклеПријава >>