Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Грађевински инжењер/СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ- Секретаријат за опште послове
Истиче: 18.06.2019
 

Позиција : Грађевински инжењер

 

Опис посла:

Снимање стања објеката Градске управе града Београда и припрема предлога за извођење инвестиционих радова.сачињавање предмера и предрачуна у вези инвестиционих радова а и у вези радова на текућем одржавању објеката.Учешће у припреми пројектних задатака, прибављање потрбних дозвола и сагласности.Координирање активности са извођачима радова и надзорним органима. Учешће у комисијама за пријем  изведених радова.

 

Услови:
Грађевински факултет,

Неопходно знање енглеског језика - средњи  ниво

Неопходно знање рада на рачунару (МS Office, AutoCAD)

Предност ће имати кандидати који поседују, високу мотивацију и спремност за учење кроз рад


Програм праксе обухвата комбиновани рад на терену и у канцеларијиу трајању од три месеца уз менторску подршку.Пријава >>