Детаљнији опис позиције

Овде можете прочитати додатне информације у вези позиције која Вас занима.

Позиција: Практикант на припреми и доношењу урбанистичких планова/С.ЗА УРБАНИЗАМ
Сектор: Универзитетска радна пракса
Локација: ГУ - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Истиче: 14.05.2019
 

Позиција : Радно место на припреми и доношењу урбанистичких планова, архитектонски  факултет 

 Опис посла:

Преглед нацрта елабората и припрема извештаја о резултатима јавног увида и стручне расправе, преглед елабората пре овере и издавања свих урбанистичких планова, припрема одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге грађана и правних лица у вези припреме и доношења планских аката и администрирање рада Комисије за планове Скупштине града Београда.

 

 Услови: 

Архитектонски факултет

- Програм праксе обухвата канцеларијски рад

Пожељно знање енглеског језика, средњи ниво

Неопходно Знање рада на рачунару:

Предност  имају кандидати који су високо мотивисани, спремни на учење кроз рад и заинтересовани за област урбанизмаПријава >>